Voordracht Familiekunde en Stamboomonderzoek 11 april 2013

Door Heemkunde op 30/04/2013 10:23
Voordracht in samenwerking met de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en Davisfonds Glabbeek
Plaats: Bibliotheek
Spreker: Johan Van Rietvelde, voorzitter Familiekunde Tienen
Goede opkomst (ongeveer 35 personen)


Verslag over de inhoud van de voordracht (nota's Michael Degeest)

Je stamboom opstellen, hoe begin je eraan?
 
 1. Je moet ergens beginnen, dus begin met jezelf (probant) De eerste 100 jaar, of de eerste 3 a 4 generaties , zal je aangewezen zijn op volgende methode’s, er geldt namelijk de privacy wetgeving voor de nog in leven zijnde personen.
  1. Mondelinge gegevens noteren via je familieleden en familiekennissen
  2. Bezoeken aan kerkhoven
  3. Opstellen van Persoonskaarten (naam, gho: geboorte, huwelijk, overlijden, beroep en alle andere info)
  4. Opstellen van Gezinskaarten (ouders, kinderen, grootouders, overgrootouders)
  5. Verzamelen van foto’s (datum en namen achterhalen en noteren)
  6. Archieven van Klinieken, Colleges
  7. Oude Kranten raadpleegbaar via internet (bijv Volkswil, ivm huwelijksaankondigingen)
  8. Militiedocumenten
  9. Bedrijfsarchieven
  10. Het werkboekje wet van 1883
  11. Gegevens uit de oorlogen (schaarbeek rode kruis, mechelen dossin kazerne)
  12. Verenigingsleven
  13.  Gemeentelijke administratie na 1814 Burgerlijke stand
  14. Parochieregisters
Heel belangrijk bij deze eerste stappen is dat je alle extra weetjes, verhalen en plots aanwezige documentjes noteerd, dateerd, inscand, bijhoudt kortom laat ze niet verloren gaan of vergeten, ze zijn van de grootste tel en helpen je je stamboom veel levendiger voor te stellen als enkel een saaie opsomming.
 1. Een paar terminologieën
  1. Dalen of klimmen (van jezelf tot je verste voorouder, of van je verste voorouder terugkomen en overige personen aanvullen)
  2. Stamreeks (jij, je vader, de vader van je vader, de vader van je vader van je .. enz)
  3. Kwartierstaat (jij, je ouders, je ouders van je ouders langs vaders en langs moederszijde, enz.)
  4. Kwartierverlies - Wanneer je uit een familie komt die erg in de regio gesetteld is kom je zeker een kwartierverlies tegen (in de 8ste generatie bijv. heb je 2x dezelfde voorouders gevonden ergens langs een vaderzijde en of een moederzijde)
  5. Een onbekende vader, vaker als je denkt, een vondeling, zijn ook uiteinden welke je tegenkomt (laat je zeker niet ontmoedigen, er zijn nog tal van opzoekmethode’s)
  6. Klapper (een index van bijv akten in een burgelijke stand of parochieregister)
  7.  
 
Als je telt dat er gemiddeld om de 30jaar een generatie bijkomt, en je vind een voorouder geboren in bijv 1570 (wat al echt heel ver is) dan heb je 16384 voorouders en ben je bij je 15de generatie geraakt.
 1. Heden heb je de mogelijkheid om je stamboom via een pc applicatie samen te stellen.
  1. Zonder reclame voor een programma te maken wordt door vele genealogen gesteld dat “Aldfaer.nl” een werkelijk gratis programma is, in tegenstelling tot andere waar je bijv. vanaf een aantal personen of vanaf wanneer je ”matches”(identieke persoonsgegevens uit andere genealogen hun opzoekingen) bereikt er toch kosten gevraagd worden.
  2. Andere programma’s via welke je wel vele (reeds opgezochte) gegevens kan terugvinden en alsnog je stamboom op kan maken zijn bijv. “My Heritage” en “Geneanet”.
 Opzoekkanalen en methode’s (vanaf de 4de of 5de generatie) 
 1. www.vrijwilligersrab.be  is een database met een index van archieven en opzoekprogramma’s
 2. Het rijksarchief (“search.arch.be”) momenteel wel de belangrijkste site waar je het snelst ’s nachts op vooruit geraakt. Je moet je wel een login aanmaken die je moet bevestigen via een antwoordmail. Hier vindt je :
  1.  Burgelijke stand en akten vanaf 1792 (Napoleon) (gemeentelijke administratie na 1814)
Je kan zoeken via provincie, via gemeente via klapper (index)
 1.  Parochieregisters en akten van het Ancien Regime 1543 Concilie van Trente tot heden (voor het Hageland vanaf 1600, let wel hierin staan de doopdata ipv geboortedata, en het is eveneens in het latijn of het oud nederlands)
Hier vergt wel een boeiende inspanning die je inwijdt in de wetenschap der paleografie( inde bib van Glabbeek is er een alfabet transscriptielijst voorhanden)
 1. En nog vele steeds bijkomende andere registers en dateien.
 2. De volkstellingen in Glabbeek bijv. in 1692 en in 1709.
 3. De heemkundige verenigingen hebben een hele verzameling van uitgaven, publicaties, dateien en naslagwerken waar je veel info in vindt. Zo heeft bijv. de Heemkunde van Gooik een beschikbare datei van de Parochieregisters in drukvorm te koop. Via de Heemhundige Kring Glabbeek kom je uiteraard ook aan heel wat naslagwerken. “www. Heemkunde Glabbeek.be “
 4. Familiekunde Vlaanderen beschikt over vele dataindexen aangaande doop-huwelijk-overlijden. “dataindexen.familikunde-vlaanderen.be”
 5. Stedelijke archiefbanken met aktes ed.
 6. Notariele archieven van plaatselijke notarissen
 7. Registratie en successie archieven
 8. OCMW archieven bijv voor vondelingen
 9. Militie archieven
 10. Staat van goed (via het Rijksarchief Leuven) bezittingen boerderijlanden en veeaantallen
 11. Gemeentelijke kadaster registers per adres, registratie aangevangen met de Ferrariskaart www.kbr.be
 12. De tweede voornaam kan je zeker ook helpen je voorouders te achterhalen, zo draagt vaak het eerste kind als 2de voornaam de naam van de peter(weleer steevast de grootvader) de geplogenheden hierover vindt je via www.loegisen.nl
 13. Poortersboeken
 1. Naar het buitenland
  1. Emigraties naar New York bijvoorbeeld kan je achterhalen via “ellisisland.org”
  2. Emigraties naar Noord Franrijk via “archives departementales” (hier kom je omstreeks het ontstaan van de franse republiek wel de franse revolutionaire kalender tegen die je dient om te zetten
 1. Wapenschild en heraldiek
Misschien heb je na je opzoekingen toch nog niet kunnen achterhalen hoe je van Karel de Grote afstamt, dan kan je alsnog je eigen wapenschild aanmaken en registreren.
 1. Familienaam oorsprong
Ten slotte kan je ook trachten te achterhalen vanwaar je familienaam zijn oorsprong heeft. Een hulpmiddel hierbij is “debrabander”
 
Bij al deze bronnen geld een gouden regel, controleer je gegevens, check en dubbelcheck aan de hand van een tweede of meerdere verifieerbare bron(nen).
Veel succes en zoals men zegt eenmaal de microbe te pakken is het moeilijk ze af te staan.

Voordracht Familiekunde en Stamboomonderzoek op 11 april 2013

Door Heemkunde op 26/03/2013 10:50
 • De Heemkundige Kring Glabbeek organiseert, in samenwerking met Davidsfonds Glabbeek en de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek, een avondvoordracht over familiekunde en stamboomonderzoek.
 • De voordracht gaat door op 11 april 2013 om 20 uur, in de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek.
 • Spreker is Johan Van Rietvelde, voorzitter van Familiekunde Tienen, die ons op weg helpt door de boeiende wereld van de genealogie en de paleografie (studie van oude handschriften en archiefstukken).
 • Waar het begin gewoonlijk een stamboom is met namen, data, plaatsen en eventueel beroepen, wordt hier ook bekeken hoe we van dit staium kunnen evolueren naar een echte familiegeschiedenis.
 • Komt onder meer ook aan bod: de hulp die we kunnen vinden langs internet (en de valkuilen daarbij).
 • De voordracht wordt geïllustreerd met praktische voorbeelden. Ze is zowel bestemd voor starters als voor personen die al actief bezig zijn met stamboomonderzoek en die hun ervaringen willen toetsen aan deze van anderen.
 • Inkom: € 3 voor leden van de Heemkundige Kring en van het Davidsfonds, € 5 voor andere geïnteresseerden.

Algemene vergadering / Nieuwjaarsreceptie op 1 februari 2013

Door Heemkunde op 26/03/2013 10:40
De jaarlijkse statutaire vergadering vindt plaats op 1 februari 2013 in zaal De Mispel te Kapellen. Tijdes deze vergadering wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van 2012 en van de plannen voor 2013. Tevens worden, zoals door de wet verplicht, de jaarrekeningen 2012 aan de leden voorgelegd ter goedkeuring.

Bij dezelfde gelegenheid gaat ook de nieuwjaarsreceptie van de Kring door.


Varkenskopverkoop Davidsfonds in Wever op 13 januari 2013

Door Heemkunde op 26/03/2013 10:36
 • Zoals de vorige jaren is de Heemkundige Kring met een stand aanwezig op dit jaarlijkse evenement dat doorgaat voor de kerk van Wever, na de mis.

Voorstelling fotoboek op 7 december 2012

Door Heemkunde op 24/11/2012 12:03
Voorstelling van het fotoboek "Beeldig Glabbeek, vroeger en nu", samengesteld door Edmond Denruyter.

Vrijdag 7 december 2012 om 20 uur
Raadzaal van het Gemeentehuis (Grotestraat 33).


Na afloop wordt een drankje aangeboden.
Vrije toegang.


Pagina's