Jaarprogramma 2014

Komende activiteiten:
 • Zondag 12 januari: Stand van de Kring op de jaarlijkse varkenskopverkoop na de mis van 9 uur voor de kerk van Wever
 • Dinsdag 28 januari: Bestuursvergadering
 • Donderdag 30 januari: Algemene Vergadering om 20 uur in het Parochiecentrum Attenrode, gevolgd door nieuwjaarsreceptie
 • Andere activiteiten worden later meegedeeld
   
 
Lopende en nog op te starten projecten: Deze omvatten onder meer:
 • De realisatie van het Jaarboek 2014
 • De samenstelling van een brochure over de kerk van Zuurbemde
 • Een studie rond de beeldhouwer Matthias Zens (inrichting van de kerk van Kapellen)
 • De verdere inventarisering en ontsluiting van de documentatie waarover de Kring beschikt
 • Verzamelen van documentatie ver de religieuzen afkomstig van Glabbeek
 • Nog uit te werken activiteiten in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I
 • Idem over de religieuzen die in Glabbeek actief geweest zijn (als pastoor, onderwijzer(es),...)
 • Verzamelen van documentatie over de fruitteelt in Glabbeek en de geschiedenis van de Veiling
 • Verwerken van de documentatie over de familie Van Nerum in Wever
 • Bezoek aan een documentatiecentrum
 • Eventueel: uitstap naar het kasteel van Hingene en/of Marnix van Sint Aldegonde
 • ....

Jaarprogramma 2013

 • 11 december: Bestuursvergadering
 • 22 oktober: Bestuursvergadering
 • 21 oktober: Deelname van een afvaardiging van het bestuur aan de vergadering van de Werkgroep van de gemeente rond Wereldoorlog I
 • 13 september: voorstelling van het Jaarboek 2013
 • 20 augustus: Deelname van een afvaardiging van het bestuur aan de periodieke vergadering van de Cultuurraad
 • 16 augustus: Bestuursvergadering
 • juli: Nieuwsbrief Te Griest Zomer en huis-aan-huis bestelde Extra Editie van de Nieuwsbrief
 • 29 juni: Deelname van een afvaardiging van het bestuur aan de jaarlijkse uitwisselingsactiviteit van de Cultuurraden van Bekkevoort en Glabbeek (in Assent)
 • 13 juni: Bezoek van een aantal leden aan de Boodschapskapel en het archief van het Heilig Hart-Instituut in Heverlee
 • 6 juni: Bestuursvergadering
 • 30 april: Bestuursvergadering
 • 16 april: Werkbezoek van een delegatie van het bestuur aan het Documentatiecentrum van het Groot Begijnhof Gent
 • 12 april: Oderhoud van een afvaardiging van het bestuur met de nieuwe bewindsploeg van de gemeente over de samenwerking van onze Kring met de gemeente
 • 11 april: Avondvoordracht door Johan Van Rietvelde over "Familiekunde en Stamboomonderzoek" (in samenwerking met de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek en het Davidsfonds Glabbeek)
 • 2 april: Bestuursvergadering
 • 4 maart: Bestuursvergadering
 • 18 februari: Bestuursvergadering
 • maart: Nieuwsbrief Te Griest voorjaar
 • 1 februari: Statutaire algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie in "De Mispel" in Kapellen
 • 21 januari: Bestuursvergadering
 • 13 januari: Stand op de varkenskopverkoop van het Davidsfonds in Wever


Jaarprogramma 2012

 • 3 januari 2012: Bezoek van een afvaardiging van de Heemkundige Kring aan het Archief en Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis in het Groot Begijnhof te Sint-Amandsberg (Gent)
 • 15 januari 2012: Aanwezigheid met een stand op de jaarlijkse varkenskopverkoop in Wever
 • 19 januari 2012: Medewerking aan de organisatie van de Nacht van de Vrienden van de Stelijke Musea-Tienen
 • Deelname erfgoeddag 2012 op 22 april
 • Deelname aan het project "Op een kier / Verborgen erfgoed in Vlaanderen": de Heemkundige Kring gidst in de kerk van Attenrode
 • Projectie erfgoed "100 jaar kerk Attenrode"
 • Voordracht over nog te bepalen heemkundig onderwerp
 • Vrijdag 7 september 2012: Academische zitting "20 jaar HKG" en voorstelling van het (20ste) Jaarboek 2012 (zaal Glazuur)
Nadere gegevens over deze en eventuele andere activiteiten volgen later


Jaarprogramma 2011

16 januari 2011 om 9 uur aan de kerk van Wever, Solveld

9 uur plechtige viering
10 uur verkoop van varkenskop, pensen en kop

2 februari 2011 om 20 u.  P.C. Attenrode

Vertellingen rond het jaareinde Met pannenkoeken

31 juli 2011 Sint-Andrieskerk Attenrode

Plechtige eucharistieviering Feest 100 jaar Sint Andries

9 september 2011 om 20 u. Zaal de Roos

Voorstelling Jaarboek