Dinsdag 10 juli: De Guldensporenslag. Wat is waarheid en wat is mythe?

Op dinsdag 10 juni, de vooravond van de Guldensporenviering, om 19u30, geeft Bart Beheydt, nationaal ondervoorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Davidsfonds vzw, in de Bibliotheek een causerie over bovenvermeld onderwerp. Hij focust daarbij niet uitsluitend op de Guldensporenslag zelf, maar vertelt de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen vanaf het ontstaan in de 9e eeuw tot de Bourgondische periode, waarbij hij wel telkens doorspoelt naar die momenten die relevant zijn voor de verhouding tussen Vlaanderen en Frankrijk daardoor krijgt zijn verhaal een originele en boeiende, levendige invalshoek en wordt het geen droge materie. Onze Kring werkt mee met Davidsfonds Glabbeek, het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aan de organisatie van deze avond.

Informatie:        Danny Pieraerts, danny.pieraets@scarlet.be, 0495 59 80 00 -
                           Jef Verhulpen, jef.verhulpen@skynet.be, 0496 28 41 87