Dinsdag 23 januari 2018: Algemene ledenvergadering

Onze jaarlijkse algemene vergadering voor de leden vond plaats op dinsdag 23 januari 2018 in het café van de Glazuur. Op het programma voornamelijk een overzicht van de werking in 2017 en het voorleggen van de rekeningen van de vereniging.