Dinsdag 28 januari 2020 - Algemene ledenvergadering HKG

Onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering voor de leden zal plaats vinden op dinsdag 28 januari, in het Parochiecentrum van Bunsbeek (Bunsbeekdorp 6). De vergadering vangt aan om 19u30 (opgelet: in onze Te Griest van november stond verkeerdelijk 20 uur).
Op het programma staan voornamelijk het overzicht van de werking in 2019 en het voorleggen ter goedkeuring van de rekeningen voor 2019 en de begroting voor 2020.