Het schoonste dialectwoord van Glabbeek 2020: Keuzeformulier

Zoals eerder aangekondigd, kan tot 30 juni gestemd worden op de 3 mooiste dialectwoorden uit de 10 finalewoorden die in een eerdere ronde werden gekozen. Iedere Glabbekenaar, ex-Glabbekenaar, ieder lid van een lokale vereniging kan deelnemen aan de verkiezing. De uitslag zal bekend gemaakt worden tijdens de voorstelling van ons jaarboek 2020 op 11 september. Dan zal ook een prijs verloot worden aan degenen die deelgenomen hebben aan de stemming.

Je kan onder meer aan de stemming deelnemen met volgende link: https://www.heemkunde-glabbeek.be/dialect. Daarmee kom je terecht op een elektronisch deelnemingsformulier (kopiëer de link zonodig in je Internetbrowser).

Andere mogelijkheden om te stemmen vind je op het deelnemingsformulier in bijlage.

Wij kijken uit naar jouw stem!


Edmond Denruyter,
Voorzitter Heemkundige Kring Glabbeek vzw