Nieuws

Voorstelling zesde kerkgids Glabbeek

Met ruime belangstelling stelde de Heemkundige Kring op 9 juni 2017 haar zesde kerkgids voor, uitgebracht onder regie van Dries Ceuppens.
De Sint-Niklaaskerk was andermaal de locatie voor deze laatste uitgave in haar reeks over de zes Glabbeekse parochiekerken.
Via het secretariaat 016/779059 kan ze steeds aangekocht worden tegen betaling van 5€.


Tentoonstelling "Het leven in Glabbeek tijdens Wereldoorlog II"

Het laatste weekend van april organiseerde de Gemeente Glabbeek in samenwerking met meerdere verenigingen de tentoonstelling "Ons dorp tijdens WO II".
We herdenken de slachtoffers en stelden ons opzoekingswerk ten toon. Ook de Heemkundige Kring werkte hieraan mee.
We bundelden onze intervieuws en opzoekingswerk uit onze eerdere jaarboeken en nieuwe informatie aan onze stand.


Zondag 26 maart 2017: Mis en feestmaaltijd.

Op zondag 26 maart 2017 om 11 uur ging er een misviering door voor de overleden leden in de kerk van Bunsbeek, gevolgd door een feestmaaltijd in Parochiecentrum van Bunsbeek. 
 

Zaterdag 25 maart 2017: Academische zitting

Op zaterdag 25 maart 2017 organiseerde onze Kring een academische zitting naar aanleiding van onze 25ste verjaardag. Op het programma stonden enkele toespraken, afgewisseld met muziek, de avond werd afgesloten met een receptie. 

Donderdag 26 januari 2017: Algemene ledenvergadering

Op donderdag 26 januari 2017 nodigden wij alle leden uit voor onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering. 
Hoofdpunten uit de agenda:
  • Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering.
  • Verslag over de werking van de Kring in 2016
  • Voorstelling van de jaarrekeningen van 2016 en de begroting voor 2017
  • Verkiezing van nieuw bestuurslid (Ruben Donvil)
Aansluitend werden de leden uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie.

Donderdag 26 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 26 januari 2017 organiseerden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die aansloot op de algemene ledenvergadering. 
Op het programma:
  • Verwelkoming en voorstelling van ons jaarprogramma 2017
  • Beelden uit 'de goeie oude tijd'
  • Drink
     

2017: HKG wordt 25!