Zaterdag 18 augustus: Voorstelling gids Lindeboomwandeling WO I

De Lindeboomwandeling in Bunsbeek werd bij de herdenking van 100 jaar begin WO I in augustus 2014 ingewandeld. Het was een ontwerp van onze voorzitter Edmond Denruyter. Dit jaar heeft Edmond een gedetailleerde gids voor deze wandeling opgesteld.
Op zaterdag 18 augustus 2018 stelde de Heemkundige Kring deze nieuwe wandelgids voor in ’t PCke te Bunsbeek.

Daarna werd een gedeelte van het parcours gezamenlijk afgelegd met als hoogtepunt het Herdenkingskruis waar destijds de gevallenen in een massagraf werden begraven.

Bij de terugkeer in ’t PCke wachtte de deelnemers een lekker stukje taart en/of een even lekkere KRINUS en konden ze gezellig nog wat nakaarten terwijl de auteur met plezier zijn boeken signeerde.

Dinsdag 10 juli: De Guldensporenslag. Wat is waarheid en wat is mythe?

Op dinsdag 10 juni, de vooravond van de Guldensporenviering, om 19u30, gaf Bart Beheydt, nationaal ondervoorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Davidsfonds vzw, in de Bibliotheek een causerie over bovenvermeld onderwerp. Hij focuste daarbij niet uitsluitend op de Guldensporenslag zelf, maar vertelde de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen vanaf het ontstaan in de 9e eeuw tot de Bourgondische periode, waarbij hij wel telkens doorspoelde naar die momenten die relevant zijn voor de verhouding tussen Vlaanderen en Frankrijk. Daardoor kreeg zijn verhaal een originele en boeiende, levendige invalshoek en werd het geen droge materie. Onze Kring werkte mee met Davidsfonds Glabbeek, het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aan de organisatie van deze avond.

3 juni 2018: OPEN DEUR BIJ DE 6 GLABBEEKSE PAROCHIEKERKEN

Op zondag 3 juni organiseerde de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de Kerkfabrieken van de Glabbeekse parochies, een Openkerkendag. De zes parochiekerken openden dan hun deuren.

Gidsbeurten:
Voor elke kerk waren ook 2 gidsbeurten van een half uur voorzien, waarbij gelegenheidsgidsen uitleg gaven over de kerk en haar beziens-waardigheden.

Zaterdag 21 april 2018 om 14 uur: bezoek aan de molen Moiné, en aansluitend aan de O.L.V. Kapel in Lubbeek

Op zaterdag 21 april gingen we de molen Moiné bekijken, gelegen aan de Broekstraat nummer 29 in Lubbeek. De molen is eigendom van onze medeleden Jozef en Denise Pierlet-Moiné, die ook als gids optraden tijdens ons bezoek. De stenen windmolen werd in 1864 gebouwd in vervanging van een vroegere houten windmolen. In 1919 werd hij eigendom van de familie Moiné. Toen hij in 1921 zijn wiekaandrijving verloor werd hij uitgerust met een gasmotor om mettertijd een elektrische aandrijving te krijgen. Aan de molen is ook een klein museum verbonden.

Aansluitend gingen we een kijkje nemen in de O.L. Vrouw-kapel aan de Binkomstraat 14. Naar het schijnt is dit, na Scherpenheuvel en Halle, de belangrijkste bedevaartplaats van Vlaams-Brabant. Voorzitster Maj Van Oekelen van de Heemkundige Kring Libbeke wasbereid gevonden om als gids op te treden bij dit bezoek.

Dinsdag 20 maart 2018 om 19u30: Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen

Op dinsdag 20 maart om 19u30 (Nacht van de Geschiedenis) organiseerden de Heemkundige Kring en Davidsfonds Glabbeek samen een lezing over 'Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen'. Spreker was ons bestuurslid Dries Ceuppens, die eerder al een artikel over dit onderwerp schreef voor het jaarboek 2015 van de Heemkundige Kring.

Neogotiek is de stijl van de kerk van Kapellen en van verschillende recentere kerken in de omgeving. Mathias Zens (1839-1921) was een beeldhouwer van Duitse afkomst, die zich vestigde in het Gentse. Deze kunstenaar / ondernemer maakte vooral naam met kerkinrichting. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de inrichting van de kerk van Kapellen, die mede deze kerk maakt tot een 'monument'. Verschillende werken van hem bevinden zich ook in de kapel van de Grauwzusters in Tienen.

Dinsdag 23 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie

Aansluitend bij de algemene ledenvergadering boden wij aan onze leden en alle andere geïnteresseerden onze nieuwjaarsreceptie aan. Op het progamma, naast de eigenlijke receptie, de voorstelling van ons jaarprogramma 2018 en een quiz over de kennis van Glabbeek en zijn geschiedenis.

Dinsdag 23 januari 2018: Algemene ledenvergadering

Onze jaarlijkse algemene vergadering voor de leden vond plaats op dinsdag 23 januari 2018 in het café van de Glazuur. Op het programma voornamelijk een overzicht van de werking in 2017 en het voorleggen van de rekeningen van de vereniging.

Glabbeek Herdenkt zaterdag 11 november 2017

Vanaf 8.00 uur - Bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten
09.30 uur - Herdenkingsviering in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen
10.30 uur - Evocatie (Parochiecentrum Kapellen)

15 september 2017 om 20u: Voorstelling van ons jaarboek 2017 en opening tentoonstelling 'De school van toen'

Op vrijdag 15 september 2017 om 20 uur stellen wij graag onze jubieum-editie van ons jaarboek voor in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Glabbeek.
Na de voorstelling van het jaarboek volgt de opening van de tentoonstelling 'De school van toen' in GC De Roos. Deze loopt tot 19 september.
Openingsuren van de tentoonstelling zijn in de maak maar ze zal alvast zaterdag, zondag voormiddag en namiiddag als tevens maandag en dinsdag avond toegankelijk zijn.

Nieuws

Voorstelling zesde kerkgids Glabbeek

Met ruime belangstelling stelde de Heemkundige Kring op 9 juni 2017 haar zesde kerkgids voor, uitgebracht onder regie van Dries Ceuppens.
De Sint-Niklaaskerk was andermaal de locatie voor deze laatste uitgave in haar reeks over de zes Glabbeekse parochiekerken.
Via het secretariaat 016/779059 kan ze steeds aangekocht worden tegen betaling van 5€.


Tentoonstelling "Het leven in Glabbeek tijdens Wereldoorlog II"

Het laatste weekend van april organiseerde de Gemeente Glabbeek in samenwerking met meerdere verenigingen de tentoonstelling "Ons dorp tijdens WO II".
We herdenken de slachtoffers en stelden ons opzoekingswerk ten toon. Ook de Heemkundige Kring werkte hieraan mee.
We bundelden onze intervieuws en opzoekingswerk uit onze eerdere jaarboeken en nieuwe informatie aan onze stand.


Zondag 26 maart 2017: Mis en feestmaaltijd.

Op zondag 26 maart 2017 om 11 uur ging er een misviering door voor de overleden leden in de kerk van Bunsbeek, gevolgd door een feestmaaltijd in Parochiecentrum van Bunsbeek. 
 

Zaterdag 25 maart 2017: Academische zitting

Op zaterdag 25 maart 2017 organiseerde onze Kring een academische zitting naar aanleiding van onze 25ste verjaardag. Op het programma stonden enkele toespraken, afgewisseld met muziek, de avond werd afgesloten met een receptie. 

Donderdag 26 januari 2017: Algemene ledenvergadering

Op donderdag 26 januari 2017 nodigden wij alle leden uit voor onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering. 
Hoofdpunten uit de agenda:
  • Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering.
  • Verslag over de werking van de Kring in 2016
  • Voorstelling van de jaarrekeningen van 2016 en de begroting voor 2017
  • Verkiezing van nieuw bestuurslid (Ruben Donvil)
Aansluitend werden de leden uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie.

Donderdag 26 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 26 januari 2017 organiseerden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die aansloot op de algemene ledenvergadering. 
Op het programma:
  • Verwelkoming en voorstelling van ons jaarprogramma 2017
  • Beelden uit 'de goeie oude tijd'
  • Drink
     

2017: HKG wordt 25!

Pagina's

Abonneren op Heemkundige Kring Glabbeek RSS