Zaterdag 21 april 2018 om 14 uur: bezoek aan de molen Moiné, en aansluitend aan de O.L.V. Kapel in Lubbeek

Op zaterdag 21 april gingen we de molen Moiné bekijken, gelegen aan de Broekstraat nummer 29 in Lubbeek. De molen is eigendom van onze medeleden Jozef en Denise Pierlet-Moiné, die ook als gids optraden tijdens ons bezoek. De stenen windmolen werd in 1864 gebouwd in vervanging van een vroegere houten windmolen. In 1919 werd hij eigendom van de familie Moiné. Toen hij in 1921 zijn wiekaandrijving verloor werd hij uitgerust met een gasmotor om mettertijd een elektrische aandrijving te krijgen. Aan de molen is ook een klein museum verbonden.

Aansluitend gingen we een kijkje nemen in de O.L. Vrouw-kapel aan de Binkomstraat 14. Naar het schijnt is dit, na Scherpenheuvel en Halle, de belangrijkste bedevaartplaats van Vlaams-Brabant. Voorzitster Maj Van Oekelen van de Heemkundige Kring Libbeke wasbereid gevonden om als gids op te treden bij dit bezoek.

Dinsdag 20 maart 2018 om 19u30: Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen

Op dinsdag 20 maart om 19u30 (Nacht van de Geschiedenis) organiseerden de Heemkundige Kring en Davidsfonds Glabbeek samen een lezing over 'Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen'. Spreker was ons bestuurslid Dries Ceuppens, die eerder al een artikel over dit onderwerp schreef voor het jaarboek 2015 van de Heemkundige Kring.

Neogotiek is de stijl van de kerk van Kapellen en van verschillende recentere kerken in de omgeving. Mathias Zens (1839-1921) was een beeldhouwer van Duitse afkomst, die zich vestigde in het Gentse. Deze kunstenaar / ondernemer maakte vooral naam met kerkinrichting. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de inrichting van de kerk van Kapellen, die mede deze kerk maakt tot een 'monument'. Verschillende werken van hem bevinden zich ook in de kapel van de Grauwzusters in Tienen.

Dinsdag 23 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie

Aansluitend bij de algemene ledenvergadering boden wij aan onze leden en alle andere geïnteresseerden onze nieuwjaarsreceptie aan. Op het progamma, naast de eigenlijke receptie, de voorstelling van ons jaarprogramma 2018 en een quiz over de kennis van Glabbeek en zijn geschiedenis.

Dinsdag 23 januari 2018: Algemene ledenvergadering

Onze jaarlijkse algemene vergadering voor de leden vond plaats op dinsdag 23 januari 2018 in het café van de Glazuur. Op het programma voornamelijk een overzicht van de werking in 2017 en het voorleggen van de rekeningen van de vereniging.

Glabbeek Herdenkt zaterdag 11 november 2017

Vanaf 8.00 uur - Bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten
09.30 uur - Herdenkingsviering in de Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk van Kapellen
10.30 uur - Evocatie (Parochiecentrum Kapellen)

15 september 2017 om 20u: Voorstelling van ons jaarboek 2017 en opening tentoonstelling 'De school van toen'

Op vrijdag 15 september 2017 om 20 uur stellen wij graag onze jubieum-editie van ons jaarboek voor in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Glabbeek.
Na de voorstelling van het jaarboek volgt de opening van de tentoonstelling 'De school van toen' in GC De Roos. Deze loopt tot 19 september.
Openingsuren van de tentoonstelling zijn in de maak maar ze zal alvast zaterdag, zondag voormiddag en namiiddag als tevens maandag en dinsdag avond toegankelijk zijn.

Nieuws

Voorstelling zesde kerkgids Glabbeek

Met ruime belangstelling stelde de Heemkundige Kring op 9 juni 2017 haar zesde kerkgids voor, uitgebracht onder regie van Dries Ceuppens.
De Sint-Niklaaskerk was andermaal de locatie voor deze laatste uitgave in haar reeks over de zes Glabbeekse parochiekerken.
Via het secretariaat 016/779059 kan ze steeds aangekocht worden tegen betaling van 5€.


Tentoonstelling "Het leven in Glabbeek tijdens Wereldoorlog II"

Het laatste weekend van april organiseerde de Gemeente Glabbeek in samenwerking met meerdere verenigingen de tentoonstelling "Ons dorp tijdens WO II".
We herdenken de slachtoffers en stelden ons opzoekingswerk ten toon. Ook de Heemkundige Kring werkte hieraan mee.
We bundelden onze intervieuws en opzoekingswerk uit onze eerdere jaarboeken en nieuwe informatie aan onze stand.


Zondag 26 maart 2017: Mis en feestmaaltijd.

Op zondag 26 maart 2017 om 11 uur ging er een misviering door voor de overleden leden in de kerk van Bunsbeek, gevolgd door een feestmaaltijd in Parochiecentrum van Bunsbeek. 
 

Zaterdag 25 maart 2017: Academische zitting

Op zaterdag 25 maart 2017 organiseerde onze Kring een academische zitting naar aanleiding van onze 25ste verjaardag. Op het programma stonden enkele toespraken, afgewisseld met muziek, de avond werd afgesloten met een receptie. 

Donderdag 26 januari 2017: Algemene ledenvergadering

Op donderdag 26 januari 2017 nodigden wij alle leden uit voor onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering. 
Hoofdpunten uit de agenda:
 • Goedkeuring van het verslag van de vorige algemene vergadering.
 • Verslag over de werking van de Kring in 2016
 • Voorstelling van de jaarrekeningen van 2016 en de begroting voor 2017
 • Verkiezing van nieuw bestuurslid (Ruben Donvil)
Aansluitend werden de leden uitgenodigd op onze nieuwjaarsreceptie.

Donderdag 26 januari 2017: Nieuwjaarsreceptie

Op donderdag 26 januari 2017 organiseerden wij onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, die aansloot op de algemene ledenvergadering. 
Op het programma:
 • Verwelkoming en voorstelling van ons jaarprogramma 2017
 • Beelden uit 'de goeie oude tijd'
 • Drink
   

2017: HKG wordt 25!

Nieuws 2016Vrijdag 16 september 2016: Feestelijke voorstelling van ons jaarboek 2016Einde juli 2016: Afsluiting van de periode voor intekening op het jaarboek 2016 aan verlaagde prijs


 

Vrijdag 27 mei om 19u30: Voorstelling van de Gids voor de kerk van Kapellen

 • De voorstelling in de kerk omvatte een presentatie door samensteller Dries Ceuppens, over de merkwaardigheden van de O.-L.-Vrouw Geboortekerk in Kapellen en de voorstelling van de nieuwe gids (de vijfde in onze reeks van kerkgidsen). Ze werd afgesloten door een drink, aangeboden door de kerkraad.

Dinsdag 26 april 2016: Bestuursvergadering van de Kring


Zaterdag 16 april 2016: Uiteenzetting over de kapel van de Heinkensberg
 • Uiteenzetting van Dries Ceuppens over de kapel van de Heinkensberg, in de kapel, voor de leelingen van de catechese.


Donderdag 22 maart 2016: De smaak van Wereldoorlog I, met bijdrage van onze Kring
 • Organisatie van het Davidsfonds in het kader van de Nacht van de Geschiedenis, met medewerking van onze Kring en van de Academie voor Straakgebonden Gastronomie.
 • Met gerechtjes uit de tijd van de Groote Oorlog en oorlogsverhalen.
 • Bijdrage van Staf Vandegaer in de vorm van een PPT-voorstelling over de voedselvoorzieing in de Glabbeekse gemeenten.


Zondag 6 maart 2016: Voorzitter Gaston Denruyter naar het Ziekenhuis
 • Na een ongelukkige val wordt Gaston naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd.
 • Zijn toestand verbetert langzaam maar zeker, maar hij staat voor een lange revalidatie.
 • Wij wensen Gaston en zijn familie het beste voor een spoedig herstel.


Begin maart 2016: DVD 'Bunsbeek vertelt - 1900-1959' terug beschikbaar
 • Zie inhoud in de rubriek Publicaties.


Begin maart 2016: Publicatie van het Lentenummer van onze nieuwsbrief Te Griest
 • Zie inhoud in de rubriek Publicaties.


Donderdag 25 februari 2016: Bestuursvergadering van de KringDonderdag 18 februari 2016: Overlijden van Willy Denruyter, broer van ons medelid Gerda Denruyter en schoonbroer van onze erevoorzitter Sylvain Borgugnons


Zondag 7 februari 2016: De Heemkundige Kring bezocht de dubbeltentoonstelling rond WO I in het Toreke

 • Bezoek aan de dubbeltentoonstelling 'Boter bij de vis. Landbouw en voeding en Eerste Wereldoorlog' (reizende tentoonstelling over landbouw en voeding, die loopt tot eind februari), en 'De smaak van de oorlog' (eerste luik van het lokaal project 'Het leven in een bezette stad en regio). We kregen hierbij begeleiding van Lutgart Vrancken, conservator-archivaris.
 • Zestien personen genoten van dit bezoek.

Dinsdag 26 januari 2016: Nieuwjaarsreceptie in Parochiecentrum Wever (aansluitend bij de algemene ldenvergadering)

 • Voorstelling van het programma van onze Kring voor 2016
 • PowerPoint-presentatie over het kapelletje van de Heinkensberg
 • Drink

Dinsdag 26 januari 2016: Algemene ledenvergadering in Parochiecentrum Wever

 • Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering
 • Verslag over de werking van de Kring in 2015
 • Bespreking van de jaarrekeningen voor 2015 en de begroting voor 2016
 • Voorstel tot wijziging van de statuten
 • (Her)verkiezing van de bestuursleden

20 januari: vernieuwde tekst over onze Kring op de website van de gemeente
 

Zondag 17 januari 2016: Infostand op de jaarlijkse Varkenskopverkoop van het Davidsfonds


26 december 2015: Overlijden van Anna Lenaerts, moeder van ons medelid Herman Arnauts


24 december 2015: Overlijden van Theofiel Sterkendries, vader van ons medelid Yvette Sterkendries


24 november 2015: Overlijden van Emelie Devos, moeder van onze ondervoorzitter Edmond Denruyter
 

Nieuws 2015

 

29 november 2015: De Heemkundige Kring bezoekt de dubbeltentoonstelling rond WO I in het Toreke

Wegens onvoorziene omstandigheden is het bezoek uitgesteld tot een later vast te stellen datum, vermoedelijk in februari 2016.

 • Bezoek aan de dubbeltentoonstelling 'Boter bij de vis. Landbouw en voeding en Eerste Wereldoorlog' (reizende tentoonstelling over landbouw en voeding), en 'De smaak van de oorlog' (eerste luik van het lokaal project 'Het leven in een bezette stad en regio).
 • We krijgen hierbij begeleiding van Lutgart Vrancken, conservator-archivaris.
 • Deelname: leden: € 5, niet-leden: € 6.
 • Samenkomst aan het Toreke in Tienen om 13u50.


11 november 2015: Wapenstilstandsviering door de gemeente

 • vanaf 8 uur: neerleggen van kransen aan de oorlogsmonumenten in de deelgemeenten.
 • 9u30: Herdenkingsviering in de kerk van Glabbeek
 • 10 u: Evocatie 'Glabbeek tijdens WO II' in het Gemeentehuis
 • 11u30: receptie aangeboden door het gemeentebestuur


8 november 2015: Evocatie WO I door het Davidsfonds

 • Het Davidsfonds Glabbeek organiseerde op zondag 8 november om 9 uur een herdenkingsmis voor de afgestorven leden, en aansluitend een evocatie omtrent de eerste Wereldoorlog.


29 oktober 2015: Lezing door Arnaut Hauben over WO II

 • De diensten Cultuur en Erfgoed van de gemeente, en de Gemeentelijke Openbare Bibliothee organiseerden op 29 oktober om 20 uur in GC De Roos een lezing van televisiemaker Arnaut Hauben over de tweede Wereldoorlog.


16 oktober 2015: Overlijden van Alphonse Casteels

 • Op 16 oktober overleed ons trouw lid Alphonse Casteels uit Kapellen. Wij bieden aan Julia en de familie ons diep medeleven aan.


15 oktober 2015: Plechtige opening van de dubbeltentoonstelling 'Boter bij de vis / de smaak van de oorlog' in het Toreke te Tienen.

 • 'Boter bij de vis', over landbouw en voeding', loopt tot en met zondag 28 februari 2016.
 • 'De smaak van de oorlog', over het leven in een bezette stad en regio, loopt tot 31 december 2016.


Oktober: Relaas slag in Orsmaal-Gussenhoven

 • In het oktobernummer van 'De Reensteen', het elektronisch tijdschrift van de Vrienden van de Stedelijke Musea Tienen, is op voorstel van onze Kring een ooggetuigenverslag opgenomen over de slag in Orsmaal-Gussenhoven op 10 augustus 1914. Het verslag werd opgetekend door Marius Lox-Decoster, afkomstig van Glabbeek, op basis van de herinneringen van zijn grootvader, die ooggetuige was van de slag. De bedoeling is om dit verhaal ook op te nemen in ons jaarboek.


11 September 2015: Voorstelling van het jaarboek 2015

 • Op vrijdag 11 september ging in GC De Roos de voorstelling door van ons jaarboek 2015.

 • Alle 23 jaargangen van ons jaarboek zijn nog steeds verkrijgbaar bij het secretariaat (zie elders: 'Publicaties').


6 september 2015: Glabbeek Cultureel
 • Op zondag 6 september vanaf 13u30 organiseerde de gemeente rond het gemeentehuis en GC De Roos 'Glabbeek Cultureel'. De Heemkundige Kring was er aanwezig zijn met een informatiestand, waaraan ook een wedstrijd gekoppeld was.

9 augustus 2015: Geleid bezoek aan de tentoonstelling 'De Groote Oorlog van mijn overgrootvader' in het Toreke in Tienen

 • Op zondag 9 augustus bezocht de Heemkundige Kring de tentoonstelling 'De Groote Oorlog van mijn overgrootvader'. Deze tentoonstelling is wegens het grote succes verlengs tot eind augustus.  Hoewel voor dergelijke tijdelijke tentoonstellingen normaal geen gids is voorzien, heeft conservator-archivaris Lutgart Vrancken ons bij dit bezoek begeleid. Na het bezoek werd nagepraat in het Streekcafé met een drankje.

31 juli 2015 was de uiterste datum om in te tekenen aan intekenprijs op het jaarboek 2015 (zie ook 'Publicaties')


Juli: hartelijk dank voor nieuwe aanwinsten!

 • Begin juli heeft de Bunsbeekse school 'De Duizenpoot' een belangrijk pakket ouder didactisch materiaal overgedragen aan onze Kring.

 • Van Michaël Pierlé kregen we een kopie van een zeldzame foto van het lemen huisje dat tot in de zestiger jaren voor de Maire in de Walmersumstraat te Bunsbeek stond.


Uitreiking driejaarlijkse cultuurprijzen Glabbeek - Overlijden Maurits Timmermans
 • Vrijdag 26 juni zijn de driejaarlijkse sport- en cultuurprijzen van de gemeente Glabbeek uitgereikt. Nieuw voor cultuur was dat er naast de eigenlijke cultuurprijs nu ook een ‘Startersprijs’ en een ‘Lifetime Achievement Award’ uitgereikt werden. De Heemkundige Kring Glabbeek was genomineerd als kandidaat voor de cultuurprijs, naast een aantal andere verenigingen en personen. Deze nominatie voor ons had voornamelijk te maken met de inbreng van onze Kring in het algemeen, en van onze ondervoorzitter Edmond Denruyter in het bijzonder, bij de herdenking van WO I vorig jaar. De Cultuurprijs werd uiteindelijk toegekend aan de Koninklijke Harmonie Crescendo uit Glabbeek en de Startersprijs aan de jonge muzikant Niels Cockx uit Wever. Onze felicitaties aan beide laureaten!
 • De Lifetime Achievement Award werd toegekend aan Maurits Timmermans uit Kapellen. Wij kennen Maurits onder meer als de secretaris  (sinds 68 jaar!) van de lokale Davidsfondsafdeling, waarmee onze Kring bij diverse gelegenheden heeft samengewerkt. Jammer genoeg heeft Maurits bijzonder kort kunnen genieten van deze welverdiende prijs, want zondag 5 juli is hij onverwachts op 93 jarige leeftijd overleden. Wij bieden de familie namens de Kring onze gevoelens van diep meevoelen aan.


Voor de orgelliefhebbers

 • De Tiense Orgelkring organiseert regelmatig bezoeken aan historische orgels, orgelconcerten, enz. Meer informatie op www.tienseorgelkring.be


10 mei 2015: Voorstelling nieuwe kerkgids Bunsbeek

 • Op zondag 10 mei werd de nieuwe gids voor de Sint-Quirinuskerk van Bunsbeek voorgesteld in deze kerk, met een PowerPoint-voorstelling en een kort geleid bezoek. De gids beschrijft systematisch de kerk en haar merkwaardigheden en is samengesteld door ons bestuurslid Dries Ceuppens, in samenwerking met de Kerkfabriek. De gids kan aangekocht worden bij ons secretariaat tegen de prijs van € 5 (zie ook 'Publicaties'). De voorstelling kaderde in de Krinusfeesten, de Bunsbeekse dorpsfeesten.

2 mei 2015: Omer Goedhuys uit Kapellen overleden na een slepende ziekte
 • Reeds bij de stichting van de Kring betoonde Omer belangstelling voor onze werking en hoewel hij nooit een functie in het bestuur wilde aanvaarden was hij toch steeds bereid te zorgen dat we over Kapellen stof hadden voor het jaarboek. Zo werkte hij achter de schermen mee aan artikels over de kerk van Kapellen, gaf tips waar we documenten konden vinden, namen van personen die meer wisten … kortom voor Kapellen konden we in het verleden steeds bij hem te recht. De Kring kijkt dan ook dankbaar terug op een mooie samenwerking met een man die steeds minzaam en hulpvaardig ons heemkundig werk ondersteunde. Dank hiervoor Omer.
   
april 2015: In het tweede nummer voor 2015 van 'Oost-Brabant' is het artikel verschenen van Staf Vandegaer over 'Molenschattingen in het Hageland in de 19de eeuw'
 • De oorspronkelijke tekst van dit artikel vescheen eerder in ons Jaarboek 2013.

2 april 2015: Nieuw boek van Staf Thomas over Tienen
 • Op donderdag 2 april stelde Staf Thomas, de vroeger stadsarchivaris van Tienen in café den Aflaat zijn nieuw boek over Tienen voor met als titel : 'Tienen, een verdeelde stad'. Het boek handelt over de rellen in Tienen in de jaren 1789 / 1790, de periode van de Brabantse Omwenteling, de strijd tegen het Oostenrijks Bewind. Het boek kost 25 euro en kan aangekocht worden in de boekhandel Plato of bij de auteur (Trapstraat 9 in Tienen, tel. 016 81 76 51).

26 maart 2015: Causerie door Ria Christens over 'Hoe zou het thuis gaan - het dagelijks leven aan het ijzerfront en in het bezette Hageland 1914-1918'
 • Deze causerie, door Ria Christens en haar echtgenoot, ging door in het Parochiecentrum te Bunsbeek. Ze werd georganiseerd door onze Kring in samenwerking met Davidsfonds Glabbeek.

maart 2015: In het eerste nummer voor 2015 van 'Oost-Brabant' is het artikel verschenen van ons medelid Herman Swinnen over 'Het Gildenhuijs van de Confrerie van Sinte Sebastiaen binnen de Dorpe van Glabbeeck'
 • De oorspronkelijke tekst van dit artikel vescheen eerder in ons Jaarboek 2014.

18 maart 2015: Nocturne van de 'Vrienden van de stedelijke musea van Tienen'
 • Tijdens deze nocturne konden de aanwezigen kennismaken met de 'schatten' in de magazijnen van de site van het 'Toreke'. Onder de recente aanwinsten een bijzonder waardevol kazuifel uit de St.-Qurinius kerk van Bunsbeek, in bewaring gegeven in Tienen.

7 maart 2015: Te Griest lente 2015 verschijnt


Monstrans van Attenrode in Museum M
 • In Museum M in Leuven loopt van 12 februari tot 12 juli 2015 een tentoonstelling over Leuvense edelsmeedkunst ('Zilver. Kunst Object Verhaal'). Op deze tentoonstelling ook een waardevolle 18-eeuwse monstrans van de kerk van Attenrode.


Activiteiten van onze leden
 • Ons medelid Herman Swinnen is sinds enige tijd aangetreden als secretaris van Familiekunde Vlaanderen-Regio Leuven (http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/bestuur.htm).

 • Tijdens de Algemene Vergadering van de Glabbeekse Cultuurraad op 17 februari is de secretaris-penningmeester van onze Kring, Staf Vandegaer, aangesteld als ondervoorzitter van de Cultuurraad.

 • Ons medelid Magda Denruyter-Guelinckx, echtgenote van onze voorzitter, heeft een lezing gegeven over 'Koken van eigen kweek - De familiale keuken van de landbouwhuishoudschool van Hoepertingen' op basis van haar werk samen met Ria Christens in het kader van het project 'Binnen bij boeren, bakkers en brouwers' van Erfgoed Haspengouw en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis.


Uitgaven van onze leden in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog
 • Ons medelid Johan Vandenbempt heeft in juni 2014, samen met Alain Vandergeten (gids van het Derde Regiment Lansiers in Orsmaal), een boekje uitgegeven met als titel: 'Linter en Zoutleeuw - Namen om nooit te vergeten'. Het boekje geeft een overzicht van de gesneuvelden van Linter en Zoutleeuw tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het kost 6 euro en kan besteld worden bij Johan (johanvandenbempt@hotmail.com).

 • Ons medelid Edward 'Chille' Michiels heeft eind 2014 een boek uitgebracht overde 'Opgeëiste en weggevoerde werkkrachten uit Boutersem tijdens de Eerste Wereldoorlog'. Je kan het boek bestellen door storting van 19 euro op rekening BE78 0012 7599 5186 van de auteur. Wil je het boek opgestuurd krijgen, komt er 6 euro bij. Wie met vragen zit kan steeds telefonisch (0496 217417) of via mail contact opnemen met Chille.


27 januari 2015: Algemene ledenvergadering en Nieuwjaarsreceptie
 • Op dinsdag 27 januari ging onze statutaire algemene ledenvergadering door in het Parochiecentrum te Bunsbeek.
 • Op deze vergadering werden onder meer de jaarrekeningen 2014 en de begroting 2015 goedgekeurd. Verder werd een beperkte wijziging van de statuten voorgesteld (i.v.m. de verkiesbaarheid als bestuurslid van personen die politiek actief zijn, en de terminologie voor aanduiding van de leden in de statuten). Hoewel er geen bezwaren rezen met betrekking tot de wijziging van de statuten, zal deze slechts in een volgende algemene vergadering formeel kunnen worden goedgekeurd.
 • Aansluitend konden de aanwezigen genieten van een PowerPoint-presentatie van ondervoorzitter Edmond Denruyter over Bunsbeek vroeger en ging de Nieuwjaarsreceptie door voor een ruimer publiek.

11 januari 2015: Stand op de varkenskopverkoop in Wever (georganiseerd door het Davidsfonds Glabbeek
 • Op zondag 11 januari was de Heemkundige Kring naar jaarlijkse gewoont aanwezig met een informatie- en verkoopsstand op de varkenskopverkoopverkoop voor de kerk van Wever, georganiseerd door Davidsfonds Glabbeek.

Pagina's

Abonneren op Heemkundige Kring Glabbeek RSS