Basisonderwijs 2007-2008 KEN JE GEMEENTE "Straatje in, straatje uit"

Edmond Denruyter & Heemkundige Kring Glabbeek

In navolging van het project “Klim eens in je stamboom”, ontwikkelde Edmond Denruyter dit schooljaar, in samenwerking met de Heemkundige kring een nieuw project voor het basisonderwijs van de gemeente, waaraan ook dit keer alle scholen van Glabbeek deelnemen. Het project startte na de kerstvakantie in de derde graad.
Wees dus niet verrast wanneer er binnenkort plots leerlingen komen aankloppen, die navraag willen doen over hun dorp vroeger en nu.
Het thema dat tijdens dit project breed uitgewerkt wordt is de geschiedenis van de eigen woonplaats en heeft tot doel meer aandacht te besteden aan de 'eigen' geschiedenis (omgevingsonderwijs) om daarmee de ruimere geschiedenis te ontsluiten. Verder willen we met dit project interesse bijbrengen voor de eigen omgeving en het cultureel erfgoed, affiniteit ontwikkelen met de geschiedenis van de eigen omgeving, zich bewust worden van de historische waarde van de eigen omgeving, kennis maken met de relevante bronnen en deze op een verantwoorde manier leren gebruiken. Verder maken de leerlingen een vergelijking tussen ons dorp vroeger en nu en leren zij beseffen dat hun dorp, hun omgeving er niet altijd zo heeft uitgezien.

 

Onze gemeente is in de loop der jaren immers enorm veranderd:
Er kwamen nieuwe woningen bij, sommigen werden gerenoveerd, anderen verdwenen of kregen een andere functie. Straten werden heraangelegd, kregen een ander uitzicht of een andere naam. Wat is de betekenis van die straatnaam? Is het dorpszicht in de loop der jaren veranderd? Waren er in het dorp bepaalde beroepen en ambachten die ondertussen verdwenen zijn? Wie waren die mensen, welk beroep oefenden zij uit? Waar woonden zij? Hadden zij een bijnaam?… Allemaal dingen waar de leerlingen individueel of in kleine groepjes naar op zoek zullen gaan. Via interviews zullen zij proberen allerlei informatie te achterhalen en aan te vullen met documentatie en oude foto’s.
Om dit te realiseren zullen de leerlingen werken vanuit een aantal invalshoeken en activiteiten, onderverdeeld in zoekvragen, doe-opdrachten en er-op-uit opdrachten
1. een kennismaking met de betekenis van geschiedenis; wat is geschiedenis en de bronnen die we kunnen raadplegen.
2. een leerwandeling of rondrit doorheen het dorp op zoek naar sporen uit het verleden
3. Eenvoudige interviewtechnieken bijbrengen en zelf op gesprek uitgaan.
4. zelf nieuwe digitale foto’s leren nemen vanuit hetzelfde oogpunt als de oude foto’s
5. een vergelijking maken tussen ons dorp vroeger en nu (ahv foto’s over straten, merkwaardige gebouwen, gewone huizen(rijen), beroepen en ambachten in ons
dorp van vroeger, , straten, straatnamen en hun betekenis.
6.Sorteren, klasseren, verwerken en controleren van het verzamelde materiaal
7. Presenteren van het eindresultaat tijdens een tentoonstelling.
Het eindproduct wordt een grote collage (samenbundeling van de verschillende wijken / straten…) van elke deelgemeente. De verschillende deelgemeenten worden tijdens de tentoonstelling samengebundeld tot één geheel: de fusiegemeente GLABBEEK. Dit resultaat zullen de inwoners kunnen bewonderen tijdens de Nacht van de Geschiedenis in cultuurzaal De Roos op dinsdag 18 maart aanstaande.
Het ligt in onze bedoeling om met dit project te trachten om de leerlingen, leerkrachten en ouders meer interesse bij te brengen voor het cultureel erfgoed uit hun eigen omgeving, het te helpen inventariseren en bewaren voor de volgende generaties. We hopen hiermee in ons opzet te slagen.
Wij willen nu reeds alle basisscholen van de gemeente danken voor de betoonde interesse in ons cultureel erfgoed, de deelname en de fijne samenwerking aan dit project. “Straatje in… straatje uit!”

Succes!

Voor meer informatie kun je terecht bij
Edmond Denruyter - Pepinusfort 31 - 3380 Glabbeek
016/771237 - e_denruyter@hotmail.com