Nieuwe versie van website op komst

Binnenkort wordt deze website vervangen door een nieuwe versie.

Momenteel is de huidige website niet helemaal bijgewerkt, enerzijds door het gebrek aan activiteiten vanwege Corone en anderzijds in het vooruitzicht van de nieuwe versie.

Voor vragen en opmerkingen kan men uiteraard steeds terecht bij ons bestuur. Zie contactgegevens op deze site.

Vondst pottenbakkersovens tussen Glabbeek en Attenrode

Op 1 december gaf burgemeester Peter Reekmans op Facebook uitleg bij de bedoeling van de gemeente met de recente vondsten van oude pottenbakkersovens. Hierna volgt een reactie van het bestuur van de Heemkundige Kring op dit bericht.

Lezing prof. Van den Wijngaert afgelast

In het programma van dit jaar was voor 28 oktober een lezing voorzien over 'Het XXste transport naar Auschwitz'. Wegens de Coronaproblemen kan deze lezing niet doorgaan.

Het schoonste dialectwoord: prijsuitreiking in beperkte kring

Niet minder dan 339 deelnemers stemden mee om uit de 10 finalewoorden van de wedstrijd de mooiste 3 te kiezen. De winnende woorden zijn ondertussen gekend, evenals de namen van de 3 winnaars bij de inzenders en de naam van de winnaar van de prijs die verloot werd onder de stemmers.

De uitreiking van de prijzen, oorspronkelijk voorzien tijdens de feestelijke voorstelling van ons jaarboek 2020, zal omwille van de coronaperikelen plaatsvinden in heel beperkte kring, op 11 september. De winnaars en hun partners zullen persoonlijk worden uitgenodigd op deze uitreiking, waarop verder alleen de bestuursleden van de Kring, de juryleden en een paar persmensen verwacht worden. Uiteraard zullen de nodige veiligheidsmaatregelen hierbij genomen worden. De aanwezigen zullen hierbij ook kennis kunnen maken met het jaarboek.

Voorstelling jaarboek op 11 september geannuleerd

Omwille van de coronaperikelen heeft het bestuur van onze Kring beslist om de traditionele feestelijke voorstelling van ons jaarboek 2020 niet te laten doorgaan. Deze voorstelling was gepland op 11 september om 20 uur in GC De Roos in Glabbeek. De bedoeling was dat tijdens deze voorstelling ook de uitreiking van de prijzen verbonden aan de wedstrijd voor het schoonste dialectwoord van Glabbeek zou plaats vinden. De prijsuitreiking zal wel doorgaan, maar dan in beperkte kring, met alleen de rechtstreeks betrokkenen.

De gebruikelijke aflevering van de boeken aan de op de voorstelling aanwezige intekenaars zal dus ook niet doorgaan, maar het bestuur van de Kring zal zorgen dat de intekenaars hun boek zo snel mogelijk ontvangen.

Het schoonste dialectwoord: meestemmen kan tot 30 juni!

Stemmen kan onder meer op dit adres: https://www.heemkunde-glabbeek.be/dialect.

31 juli 2020: uiterste datum voor intekening op jaarboek 2020 aan verlaagde prijs

Voor wie nog niet zou ingetekend hebben! Zie onder 'Publicaties voor meer details'.

Het schoonste dialectwoord van Glabbeek 2020: Keuzeformulier

Zoals eerder aangekondigd, kan tot 30 juni gestemd worden op de 3 mooiste dialectwoorden uit de 10 finalewoorden die in een eerdere ronde werden gekozen. Iedere Glabbekenaar, ex-Glabbekenaar, ieder lid van een lokale vereniging kan deelnemen aan de verkiezing. De uitslag zal bekend gemaakt worden tijdens de voorstelling van ons jaarboek 2020 op 11 september. Dan zal ook een prijs verloot worden aan degenen die deelgenomen hebben aan de stemming.

Je kan onder meer aan de stemming deelnemen met volgende link: https://www.heemkunde-glabbeek.be/dialect. Daarmee kom je terecht op een elektronisch deelnemingsformulier (kopiëer de link zonodig in je Internetbrowser).

Andere mogelijkheden om te stemmen vind je op het deelnemingsformulier in bijlage.

Wij kijken uit naar jouw stem!


Edmond Denruyter,
Voorzitter Heemkundige Kring Glabbeek vzw

 

Van 1 maart tot 1 mei 2020: Inzending mooie Glabbeekse dialectwoorden

De Heemkundige Kring Glabbeek zoekt 'het schoonste dialectwoord' uit het Glabbeeks. Je kan het woord van jouw keuze inzenden tussen 1 maart en 1 mei 2020. Na verdere selectie worden de 'gouden', 'zilveren' en 'bronzen' dialectwoorden voorgesteld bij de voorstelling van ons jaarboek 2020 op vrijdag 11 september 2020. De inzenders van deze drie woorden krijgen een prijs. Zie de affiche hierbij en de rubriek 'Activiteiten' van deze website voor meer informatie.

Pagina's

Abonneren op Heemkundige Kring Glabbeek RSS