Vanaf 2 oktober 2018 reeks van 4 lessen over stamboomonderzoek

Je stamboom: Cursus genealogie voor beginners - ONTDEK HET VERHAAL VAN JE FAMILIE

In oktober 2018 is de Heemkundige Kring Glabbeek gastheer voor een cursus over familiekunde en stamboomonderzoek, verzorgd door Familiekunde Leuven. Doelstelling is de beginnende genealoog een overzicht te geven over meerdere aspecten van zijn hobby.

Programma:
Les 1:   Inleiding en bronnen.
Les 2:   Burgerlijke Stand - wat is daarin te vinden, hoe begin je erin te zoeken, hoe geraak je in de bestanden?
Les 3:   Vòòr 1800 vind je vooral gegevens in de oude parochieregisters; hoe kan ik deze raadplegen, hoe zit het met het Latijn, en met het oud schrift?
Les 4:   Hoe verwerk en bewaar ik mijn gegevens, welke softwareprogramma's kan ik gebruiken, hoe zoek ik op het internet, hoe helpt de website van FV Leuven mij?

Lesgevers:
Jan Caluwaerts, ons medelid Herman Swinnen, Paul Behets, Pol Vanden Bempt

Wanneer?
Op dinsdagen 2, 9, 16 en 30 oktober 2018, telkens van 19h30 tot 21h45 uur.

Waar?
PC'ke, Bunsbeekdorp 6, 3380 Bunsbeek

Prijs (inclusief syllabus):
Leden van Familiekunde Vlaanderen of van Heemkundige Kring Glabbeek: 30 €
Anderen: 35 €

Inlichtingen en inschrijven via:   familiekundeleuven@gmail.com of info@heemkunde-glabbeek.be

Vrijdag 14 september: Voorstelling jaarboek 2018

Op vrijdag 14 september hebben we de traditionele voorstelling van ons jaarboek, opgeluisterd met muziek en met een drankje. Daarnaast voorzien wij een kleine tentoonstelling van een selectie van onze recente aanwinsten. Deze voorstelling gaat door in GC De Roos.

Inhoud jaarboek: Zie 'Publicaties / Jaarboeken

24 tot 26 augustus: Tentoonstelling 100 jaar einde WO I en het verzet tijdens WO II

Naar aanleiding van 100 jaar einde van WO I organiseert het gemeentebestuur een tentoonstelling over WO I en het verzet tijdens WO II. Op vrijdag 24 augustus om 19 uur wordt de tentoonstelling geopend. Tijdens deze nocturne wordt ook de film over de opgraving van de Lancaster NN775 gelanceerd. Zaterdag 25 en zondag 26 augustus is de tentoonstelling doorlopend geopend met randanimatie.
De Heemkundige Kring werkt mee aan deze tentoonstelling.

Zaterdag 18 augustus: Voorstelling gids Lindeboomwandeling WO I

De Lindeboomwandeling in Bunsbeek werd bij de herdenking van 100 jaar begin WO I in augustus 2014 ingewandeld. Het was een ontwerp van onze voorzitter Edmond Denruyter. Dit jaar heeft Edmond een gedetailleerde gids voor deze wandeling opgesteld.
Op zaterdag 18 augustus 2018 stelt de Heemkundige Kring deze nieuwe wandelgids voor in ’t PCke te Bunsbeek.

Edmond zal om 14u30 een presentatie geven van deze gids, die niet enkel handelt over de gebeurtenissen van 18 Oogst 1914, maar ook het bouwkundig erfgoed en de prachtige natuur ‘in the picture’ zet.


Rond 15u00 wordt dan een gedeelte van het parcours gezamenlijk afgelegd met als hoogtepunt het Herdenkingskruis waar destijds de gevallenen in een massagraf werden begraven.

Bij onze terugkeer tegen 16u15 in ’t PCke wachten ons een lekker stukje taart en/of een even lekkere KRINUS en kunnen we gezellig nog wat nakaarten terwijl de auteur met plezier zijn boeken signeert.
 

IEDEREEN WELKOM - GRATIS INKOM!!!
Inlichtingen: info@heemkunde-glabbeek.be, Edmond Denruyter, 016 77 12 37

Dinsdag 10 juli: De Guldensporenslag. Wat is waarheid en wat is mythe?

Op dinsdag 10 juni, de vooravond van de Guldensporenviering, om 19u30, geeft Bart Beheydt, nationaal ondervoorzitter en lid van de Raad van Bestuur van Davidsfonds vzw, in de Bibliotheek een causerie over bovenvermeld onderwerp. Hij focust daarbij niet uitsluitend op de Guldensporenslag zelf, maar vertelt de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen vanaf het ontstaan in de 9e eeuw tot de Bourgondische periode, waarbij hij wel telkens doorspoelt naar die momenten die relevant zijn voor de verhouding tussen Vlaanderen en Frankrijk daardoor krijgt zijn verhaal een originele en boeiende, levendige invalshoek en wordt het geen droge materie. Onze Kring werkt mee met Davidsfonds Glabbeek, het gemeentebestuur en de Gemeentelijke Openbare Bibliotheek aan de organisatie van deze avond.

Informatie:        Danny Pieraerts, danny.pieraets@scarlet.be, 0495 59 80 00 -
                           Jef Verhulpen, jef.verhulpen@skynet.be, 0496 28 41 87

3 juni 2018: OPEN DEUR BIJ DE 6 GLABBEEKSE PAROCHIEKERKEN

Op zondag 3 juni organiseert de Heemkundige Kring Glabbeek, in samenwerking met de Kerkfabrieken van de Glabbeekse parochies, een Openkerkendag. De zes parochiekerken openen dan hun deuren van 10u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 18u00.

Gidsje:
De bezoeker kan bij zijn bezoek gebruik maken van de brochure die in elke kerk beschikbaar is. Hierin wordt per kerk een korte beschrijving gegeven van de kerk, haar geschiedenis en haar bezienswaardigheden. Deze brochure is uiteraard beperkt. Wie meer wil weten over bepaalde aspecten, kan terecht in de gidsen die voor elke kerk beschikbaar zijn bij de Heemkundige Kring, of bij de andere bronnen die per kerk vermeld worden. De brochure is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt met dank aanvaard (zie doos in de kerk).

Gidsbeurten:
Voor elke kerk zijn ook 2 gidsbeurten van een half uur voorzien, waarbij gelegenheidsgidsen uitleg geven over de kerk en haar beziens-waardigheden. De beperking van de gidsbeurten tot een half uur is bedoeld om de bezoeker de gelegenheid te geven een volgende gidsbeurt bij te wonen in een andere kerk. Wie, in overleg met de gids, over deze tijd gaat, moet uiteraard zijn planning voor een volgende gidsbeurt bepalen. De beginuren voor de gidsbeurten worden wel gerespecteerd:
Attenrode: 10u45 / 17u15 Kapellen: 11u30 / 14u15
Bunsbeek: 11u30 / 15u45 Wever: 10u45 / 16u30
Glabbeek: 10u00 / 15u00 Zuurbemde: 10u00 / 13u30

In elke kerk is er ook mogelijkheid om wat te drinken.
Iedereen is welkom, ook niet-leden.

Zaterdag 21 april 2018 om 14 uur: bezoek aan de molen Moiné, en aansluitend aan de O.L.V. Kapel in Lubbeek

Op zaterdag 21 april om 14 u gaan we de molen Moiné bekijken, gelegen aan de Broekstraat nummer 29 in Lubbeek. De molen is eigendom van onze medeleden Jozef en Denise Pierlet-Moiné, die ook als gids zullen optreden tijdens ons bezoek. De stenen windmolen werd in 1864 gebouwd in vervanging van een vroegere houten windmolen. In 1919 werd hij eigendom van de familie Moiné. Toen hij in 1921 zijn wiekaandrijving verloor werd hij uitgerust met een gasmotor om mettertijd een elektrische aandrijving te krijgen. Aan de molen is ook een klein museum verbonden.

Aansluitend (waarschijnlijk rond 15u30) gaan we een kijkje nemen in de O.L. Vrouw-kapel aan de Binkomstraat 14. Naar het schijnt is dit, na Scherpenheuvel en Halle, de belangrijkste bedevaartplaats van Vlaams-Brabant. Mensen van de Heemkundige Kring Libbeke zijn bereid gevonden om als gids op te treden bij dit bezoek.

Deelname aan beide bezoeken is gratis - iedereen is welkom, ook niet-leden.

De verplaatsing gebeurt met eigen middelen (probeer iets voor 14u bij de molen te zijn).

Voor bijkomende inlichtingen en/of eventueel carpoolen neemt U best contact met ons secretariaat (info@heemkunde-glabbeek.be, of 016 77 90 59 / 0497 53 33 34).
 
Hierna vindt U een kaartje met de ligging van de molen en de kapel.

Dinsdag 20 maart 2018 om 19u30: Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen

Op dinsdag 20 maart om 19u30 (Nacht van de Geschiedenis) organiseren de Heemkundige Kring en Davidsfonds Glabbeek samen een lezing over 'Neogotiek, Mathias Zens en de kerk van Kapellen'. Spreker is Dries Ceuppens, die eerder al een artikel over dit onderwerp schreef voor het jaarboek 2015 van de Heemkundige Kring.

Neogotiek is de stijl van de kerk van Kapellen en van verschillende recentere kerken in de omgeving. Mathias Zens (1839-1921) was een beeldhouwer van Duitse afkomst, die zich vestigde in het Gentse. Deze kunstenaar / ondernemer maakte vooral naam met kerkinrichting. Hij leverde een belangrijke bijdrage tot de inrichting van de kerk van Kapellen, die mede deze kerk maakt tot een 'monument'. Verschillende werken van hem bevinden zich ook in de kapel van de Grauwzusters in Tienen.

De lezing wordt ondersteund door een PowerPoint-projectie. Na afloop kunnen de aanwezigen de werken van Zens bekijken en wordt hen een glaasje aangeboden. Iedereen is welkom.

Dinsdag 23 januari 2018: Nieuwjaarsreceptie

Aansluitend bij de algemene ledenvergadering bieden wij aan onze leden en alle andere geïnteresseerden onze nieuwjaarsreceptie aan. Op het progamma, naast de eigenlijke receptie, de voorstelling van ons jaarprogramma 2018 en een quiz over de kennis van Glabbeek en zijn geschiedenis. Het geheel start om 20 uur, eveneens in de kleine zaal van de Glazuur, Dries 7A, in Glabbeek. Vrije inkom.

Dinsdag 23 januari 2018: Algemene ledenvergadering

Onze jaarlijkse algemene vergadering voor de leden vindt plaats op dinsdag 23 januari 2018 om 19u30 in de kleine zaal van de Glazuur, Dries 7A in Glabbeek. Op het programma voornamelijk een overzicht van de werking in 2017 en het voorleggen van de rekeningen van de vereniging.

Pagina's

Abonneren op Heemkundige Kring Glabbeek RSS