Archief

In deze rubriek vindt U het archief van onze website.


Documentatie van de Heemkundige Kring

De Heemkundige Kring beschikt over een (vrij bescheiden) documentatie.

Wij zijn gestart met het inventariseren van de documenten, met de bedoeling dat de documentatie zou kunnen geraadpleegd worden door de geïnteresseerden.

Gezien het gebrek aan een aangepast lokaal en het feit dat de inventarisering zich pas in de beginfase bevindt, is het rechtstreeks raadplegen nog niet mogelijk. U kan uiteraard toch vragen om informatie richten aan het secretariaat van de Kring, dat zijn best doet om met behulp van het Bestuur een antwoord te vinden.