Lidmaatschap

Voordelen van het lidmaatschap (o.m.):

 • Nieuwsbrief "Te Griest" (verschijnt in principe drie maal per jaar)
 • Korting op de activiteiten ingericht door de Kring
 • Korting op het jaarboek (zie hoger) en andere uitgaven van de Kring
 • Mogelijkheid tot actieve deelname aan onze projecten

Lidgeld Heemkundige Kring (2020):
 • Steunend lid : € 20 (of meer)   -   € 34 (of meer) met intekening op het jaarboek 2020
 • Gewoon lid: € 10   -   € 24 met intekening op het jaarboek 2020

Hoe inschrijven?
 • Stort het gepaste bedrag op rekening BE12 7865 6822 7192 van "Heemkundige Kring Glabbeek", met de vermelding "Lidgeld 2020 Heemkundige Kring" (of betaal rechtstreeks aan een van de bestuursleden).
 • Voor nieuwe leden: Bezorg ons ook (langs de overschrijving of anders) uw contactgegevens (deze worden meestal niet vermeld op het rekeninguittreksel!):
  • Voornaam en naam
  • Volledig adres
  • Zo mogelijk uw E-mailadres

ONS DOEL: MET UW HULP HET VERLEDEN BEWAREN VOOR DE TOEKOMST

HELP ONS DIT DOEL TE BEREIKEN DOOR LID TE WORDEN, MET TIPS OVER INTERESSANTE DOCUMENTEN, FOTO'S, VERHALEN EN ANDERE GEGEVENS, DOOR DEELNAME AAN ONZE ACTIVITEITEN...