Back to top

Historiek

 • Een aantal mensen in onze gemeente waren al langer van oordeel dat de historische oorsprong en de ontwikkeling van Glabbeek met zijn deelgemeenten Attenrode-Wever, Bunsbeek, Glabbeek-Zuurbemde en Kapellen, belangrijk genoeg waren om een vereniging te stichten waarin dat verleden in al zijn aspecten zou kunnen belicht, bewaard en gevaloriseerd worden.
  Begin 1992 kwamen enkele geïnteresseerden bijeen om te luisteren naar een paar inleidende sessies door deskundigen, met de bedoeling in Glabbeek een Heemkundige Kring op te richten.
  Historicus Professor Van Buyten en Tiens Conservator Staf Thomas informeerden en wezen op de nood aan en de mogelijkheden van zo'n initiatief. Een belangrijke boodschap was zeker de volgende: 'Het initiatief is alleen maar leefbaar wanneer de vereniging niet alleen op enkele gedreven bestuursleden,  prospectoren en auteurs kon rekenen maar tevens de steun  en de medewerking van de gemeentelijke overheid zou krijgen. Het is ook belangrijk de bevolking hierbij zoveel mogelijk te betrekken.'

 • Jozef Hendrickx - thans erevoorzitter - Armand Moreau, Cécile Smets, Bethy Robeyns, Herman Vanclooster en wijlen Peter Swerts namen contact op met burgemeester De Coster en schepen van Cultuur  André De Becker. Die gingen volledig achter het concept staan en vonden dat het tevens een gelegenheid was om een landelijke gemeente meer uitstraling én een historische dimensie te geven.

 • Na het oprichten van een tijdelijke vereniging verschenen de statuten voor een vzw in het Belgisch Staatsblad van  2 juli 1992. Deze zijn ondertussen herhaaldelijk aangepast.
   
 • De oorspronkelijke Raad van bestuur is ondertussen wat geëvolueerd en aangevuld met andere medewerkers, heemkundigen en anderen met interesse voor het onderwerp (zie "Over ons / Bestuur").
 • De vereniging kreeg van de gemeente een lokaal ter beschikking in de gemeentelijke bibliotheek, waar de vergaderingen plaats hebben en het archief en de documentatie bewaard worden. Enkele bestuursleden werken aan het inventariseren van de bescheiden voorraad.

 • Sinds de oprichting in 1992 verschijnt elk jaar een jaarboek (zie inhoud van de jaarboeken in de rubrieken "Publicaties" en, voor de oudere boeken, "Archief"). De voorstelling van het jaarboek in de loop van september is elk jaar een feestelijke gebeurtenis, opgeluisterd door jonge lokale musici, dia- of filmvoorstellingen en/of een lezing over een historisch of heemkundig onderwerp. Daarnaast is er ook de nieuwsbrief "Te Griest".

 • In 1994 was de H.K.G. verantwoordelijk voor de inrichting van de landdag van 'Heemkunde Vlaanderen'. 

 • De kring realiseerde al heel wat initiatieven in samenwerking met de Gemeentelijke bibliotheek en de lokale Davidsfondsafdeling: tentoonstellingen met documenten, prentbriefkaarten, topografische kaarten, archivalia uit privé- en andere collecties, bezoeken aan archiefdepôts…