Jaarboek 2009 - Inhoud

 • In memoriam L. Vandereycken, p. 7
 • Terreur in Wever (K. Lagae), p. 8
 • Textielgeschiedenis - Restant van een kazuifel in de Sint Andrieskerk te Attenrode (B. Depoorter), p. 23
 • G. Vicca verkoopt een beemd - 15 januari 1647 (transscr. J. Hendrickx), p. 31
 • Wat heb je op school geleerd... (D. Ceuppens), p. 35
 • Uit het rijke rooms verleden (verzameld door G. Denruyter / H. Vanclooster / D. Ceuppens), p. 51
 • Vroeger in Kapellen - Yvonne Timmermans vertelt.... (G. Denruyter / D. Ceuppens), p. 79
 • Hoeleden in 1702 - Telling van de belastingplichtigen (G. Feyaerts), p. 83
 • De werkzame huisvrouw (H. Vanclooster), p. 91
 • De parochiezaal van Attenrode (M. Guelinckx / G. Denruyter), p. 95

Jaarboek 2008 - Inhoud

 • E.F. Vandepoel, gesneuveld in W.O. I (K. Lagae), p. 7
 • Henriquez te Hoeleden (J. Hendrickx), p. 29
 • Moord te Wever (Gaston Denruyter), p. 33 
 • Varen op een Congoboot in 18de eeuw (D. Ceuppens / G. Denruyter / D. Geyskens), p. 37
 • "Gebeden om de vrede te bekomen", p. 56
 • Hoeleden, bezet dorp in de 18de eeuw (G. Feyaerts), p. 57
 • Hanemannen (G. Denruyter / D. Ceuppens), p. 63
 • "Litanie van de heylige Maegd en Martelaeres Appolonia", p. 70
 • Het paard van Vicca (H. Vanclooster), p. 73
 • Register v.d. Gul van Zuurbemde (transscr. H. Vanclooster), p.79
 • Het "burgerlijke mobilisatieboekje" (H. Vanclooster), p. 85
 • Straatje in... straatje uit - Een HK-project voor het basisonderwijs (E. Denruyter), p. 89

Jaarboek 2007 - Inhoud

 • In memoriam Pastoor Byloos, p. 8
 • Eduard Vanautgaerden, Bunsbeek 1893 - Daussoulx 1914 (K. Lagae), p. 15
 • Hagelandse seizoenarbeiders in Wallonië (G. Feyaerts / H. Jossa), p. 33
 • O.-L.-V. ter Sneeuw op de Heinkensberg (transscr. vert. H. Jossa / J. Hendrickx), p. 41 
 • Wij zingen immer schlagers (verzameld door D. Ceuppens), p. 47
 • Oorlogsdagboek uit 1916-1917 (transscr. G. Denruyter), p. 51
 • In de ban van de radio (G. Petré), p. 64
 • Kerkelijke gebruiken en volksdevotie (H. Vanclooster), p. 75

Jaarboek 2006 - Inhoud

 • In memoriam Franciscus, Sus, Bamps (D. Ceuppens), p. 7 
 • De schuttersgilde Sint-Sebastiaan van Attenrode (H. Vanclooster), p. 8
 • Chaerte, Caerte of reglement van de Gilde van Attenrode (transscr. H. Vanclooster), p. 25
 • Herinneringen aan de Gul  (G. Denruyter / H. Vanclooster), p. 33
 • F. Tweepenninckx, gewestelijk ontvanger van Attenrode-Wever (G. Denruyter - D. Ceuppens), p. 37
 • Dronkemannen in het Hageland (G. Feyaerts), p. 43
 • Documenten betreffende de kerk van Zuurbemde (vert. H. Jossa), p. 45
 • Dood van Eg. Van Godsenhoven, Jager-te-Paard in het leger van Napoleon (A. Laermans), p. 49
 • De Romaanse doopvont van Zuurbemde (J. Gooris + ), p. 58
 • De Franse bezetting in onze streken (G. Feyaerts), p. 63
 • Het lied van de Militieloting (bew. H. Jossa), p. 73
 • Vijftig jaar voetbal in Bunsbeek (W. Genoe), p. 76
 • De volkstelling 1795 in de gemeente Zuurbemde (A. Laermans), p. 91
 • Verkoop van grond door Geeraert Vicka (transscr. J. Hendrickx), p. 99

Jaarboek 2005 - Inhoud

 • In memoriam Mario Hendrickx (D. Ceuppens), p.7
 • 120 jaar Davidsfonds Glabbeek (G. Denruyter / D. Ceuppens), p. 9
 • De moord op jachtwachter Smets in 1928 (H. Jossa), p. 27
 • Jef  Denruyter, de laatste Bunsbeekse slachter (H. Vanclooster / E. Denruyter), p. 32
 • Hongersnood in Oost-Brabant ten gevolge van de slag van Neerwinden (Alex Laermans), p. 45
 • Doodslag op wijlen Goort Pans (G. Feyaerts), p. 73
 • Twee oorlogsverhalen (M. Giedts), p. 81
 • Vijftig jaar V.Z. Glabbeek (D. Ceuppens - G. Denruyter), p. 90
 • De ijskelder De La Coste te Zuurbemde (H. Vanclooster), p. 97

Pagina's